Hvorfor revner huset

Der kan være flere forskellige årsager til at dit hus revner. Mange af revnerne udgør sandsynligvis ikke det helt store og alvorlige problem, men der er desværre også nogle, der kan være starten på et stort problem, der kan ende med store skader på huset og en knap så interessant regning til dig.

Det er helt normalt, at et nybygget hus sætter sig. Materialerne kan krympe en smule, hvilket kan give sig udslag i nogle fine revner. Disse småskader kan let udbedres og er faktisk mere irriterende at kigge på, end de er farlige for dit hus

Til gengæld skal du være opmærksom på revner, der både kommer hurtigt og vokser hurtigt. Denne slags revner er ofte tegn på, at der er fare på færde. Ofte skyldes denne slags rever ændringer i jordbunden, som huset er bygget på. Sådanne revner kaldes sætningsrevner og kan ubehandlede være årsag til, at dit hus får alvorlige sætningsskader.

Tag alle revner alvorligt

Som udgangspunkt bør du dog tage alle revner alvorligt. Er du i tvivl om en eller flere af revnerne er potentielt alvorlige, kan det godt betale sig at få en fagmand til at kigge på dem. Alt andet lige er det bedst, at du får udbedret revnerne, da de repræsenterer en adgangsvej for fugt ind i din hulmur og i sidste ende ind i din beboelse.

Alt efter hvor gammelt dit hus er og hvordan det er udsat for vejr og vind, for eksempel slagregn, som i Danmark oftest, men ikke kun, ses mod sydvest vendte mure, kan fugten finde vej gennem revnerne. Har du en muret facade, kan det være svært at opdage fugten, før den slår igennem på dine indervægge i boligen, med risiko for allerede eksisterende råd og skimmel.

Det er klart, at jo større revnerne er og jo hurtigere de vokser, des større er risikoen for, at du står med aktive sætningsrevner, som skal tjekkes nøje.

Få hjælp til at udbedre sætningsrevnerne

Sætningsskader på dit hus skal tages alvorligt. Den slags skader kommer, fordi undergrunden stadig arbejder. Sætningsskader kan desværre opstå længe efter at huset er bygget. En inaktiv sætningsskade kan udbedres med det samme, hvorimod en aktiv sætningsskade kræver indsigt i, hvad der ligger til grund for aktiviteten. Det kan for eksempel være

  • Tørkeperioder, hvor særlig lerholdige jordarter svinder ind
  • At husets vægt får jordbunden til at synke
  • At grundvandet synker og dermed synker huset med
  • At jorden konstant ryster grundet nærliggende tung trafik eller længerevarende anlægsarbejder

Nogle gange må man afvente og se, hvordan revnerne udvikler sig, andre gange skal man sætte ind med forebyggende indsatser med det samme, for at forhindre at huset ender med at falde sammen eller må rives ned.

Du bør kontakte et murerfirma, der kan komme ud og besigtige huset tilstand, murerfirmaet kan også vurdere, om der skal andre fagfolk ind over for at tjekke jordforholdene. På den måde kan du sikre dig, at dit hus er i gode hænder og at de beslutninger der tages, bunder i en professionel vurdering. De fleste sætningsskader kan heldigvis udbedres, specielt hvis du ikke lader stå til, men tager kontakt så hurtigt du opdager problemet.

Det kan derfor være en særlig god ide at du gennemgår huset for revner og andre skader en gang om året. Er der et år med en ekstrem varm sommer og megen tørke eller eller en vinter der er mere våd end normalt, bør du nok tilse huset en ekstra gang, for at være på den sikre side og på forkant med skader, der kan opstå som følge af sætningsrevner.